برای اینکه در فصل سرما رانندگی راحتی داشته باشید و یا در خانه و از پشت شیشه بتوانید از زمستان لذت ببرید اتک به شما پیشنهاد میکنه : هر 20 روز یکبار از شیشه های منزل و یا اتومبیل خود را با شیشه پاک کن ضد بخار اتک تمیز نمایید.